0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Publishing House | New Titles

Category Archives: New Titles

New Titles

Stella and Other Friendly Ghosts

UST is proud to announce the release of Dr. Cristina Pantoja Hidalgo’s tenth non-fiction book. Come get a copy now!

Also posted in News & Updates | Leave a comment

Gitnang Uring Fantasya at Materyal na Kahirapan sa Neoliberalismo by Rolando B. Tolentino

gitnang_uring_pantasya

Ang lampas-lampasang aspirasyon, libre naman kahit pa matumal ang tsansang makamit, ng gitnang uring fantasya ang epektibo at makapangyarihang ethos at etika ng paggagap sa kolektibong pagdanas sa kasalatan: ang material na kahirapang kinasasadlakan ng nakararami. Epektibong napainternalisa ng estado ang kawalang-kapangyarihan ng mamamayang makadanas sa labas ng gitnang uring fantasya. Wala itong safety net [...]

Leave a comment